Hem

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Senaste nyheterna:

Information om bilplatser med elstolpe

Styrelsen har jobbat fram ett underlag för att med kort varsel kunna installera och erbjuda p-platser med laddningsstation för ca 200 kr tillägg till garagehyran. Det gäller då båda garagen Inloppet och Utsikten. Vi ligger alltså i startgroparna när behov finns.

Sandning av brygga

Sand finns i låda vid båtbryggan. Märker du att bryggan är hal, tveka inte att lägg ut lite extra sand för allas säkerhet! Många gånger slår frost, underkylt regn och snö till med kort varsel och därför är det bra om vi är så många som möjligt som hjälps åt. Det finns ytterligare lådor med sand utställda i området. Tveka inte heller att använd sanden i dessa och bidra med sandning på platser där behov finns.

Viktigt om sophanteringen inom Saltsjöqvarn!

Vi har haft stora problem med sophanteringen i området. Saker som inte hör hemma i sopnedkasten har tyvärr vid flertalet hamnat där. Detta föranleder både extra arbete och högre kostnader för sophanteringen. Vi uppmanar alla att läsa och sprida informationen som du når via du når via länk som finns om du öppnar denna textruta.

Sqsf info sopor

Sök:

Arkiv