Motioner till stämma

Motioner till årlig stämma den 2 juni skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Motioner lämnas till SQSF:s ordförande. Länk till styrelsesida mer information om kontakuppgifter.