Sandning av brygga

Sand finns i låda vid båtbryggan. Märker du att bryggan är hal, tveka inte att lägg ut lite extra sand för allas säkerhet! Många gånger slår frost, underkylt regn och snö till med kort varsel och därför är det bra om vi är så många som möjligt som hjälps åt. Det finns ytterligare lådor med sand […]

Viktigt om sophanteringen inom Saltsjöqvarn!

Vi har haft stora problem med sophanteringen i området. Saker som inte hör hemma i sopnedkasten har tyvärr vid flertalet hamnat där. Detta föranleder både extra arbete och högre kostnader för sophanteringen. Vi uppmanar alla att läsa och sprida informationen som du når via du når via länk som finns om du öppnar denna textruta. […]

SQSF © 2015 Frontier Theme