Renovering av kaj

Bonova, tidigare NCC, kommer att påbörja renoveringen av vår kaj vecka 8, den 20 februari. Arbetet planeras vara klart i början av april.

Bonova är medvetna om att boende måste ha tillgång till bryggan för Sjövägen under hela arbetstiden och man ska i möjligaste mån arbeta så att inte tillgängligheten till båttrafiken påverkas.

Här finner du också den tidplan Bonova har lämnat till SQSF:s styrelse.

Tidplan Saltsjöqvarn

 

Halt och snö!

Sand finns i låda vid båtbryggan. Märker du att bryggan är hal, tveka inte att lägg ut lite extra sand för allas säkerhet! Många gånger slår frost, underkylt regn och snö till med kort varsel och därför är det bra om vi är så många som möjligt som hjälps åt. Det finns ytterligare lådor med sand utställda i området. Tveka inte heller att använd sanden i dessa och bidra med sandning på platser där behov finns. Vi är också tacksamma för alla insatser med snöskottning som gjorts av arbetsvilliga grannar i området.

 

SQSF © 2015 Frontier Theme