Halt och snö!

Sand finns i låda vid båtbryggan. Märker du att bryggan är hal, tveka inte att lägg ut lite extra sand för allas säkerhet! Många gånger slår frost, underkylt regn och snö till med kort varsel och därför är det bra om vi är så många som möjligt som hjälps åt. Det finns ytterligare lådor med […]

Information om bilplatser med elstolpe

Styrelsen har jobbat fram ett underlag för att med kort varsel kunna installera och erbjuda p-platser med laddningsstation för ca 200 kr tillägg till garagehyran. Det gäller då båda garagen Inloppet och Utsikten. Vi ligger alltså i startgroparna när behov finns.

SQSF © 2015 Frontier Theme