Inför stämma

Motioner till den årliga stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Motioner lämnas till SQSF:s ordförande. Kontaktuppgift finns under flik: Om SQSF/styrelse.

Renovering av kaj

Bonova, tidigare NCC, kommer att påbörja renoveringen av vår kaj vecka 8, den 20 februari. Arbetet planeras vara klart i början av april. Bonova är medvetna om att boende måste ha tillgång till bryggan för Sjövägen under hela arbetstiden och man ska i möjligaste mån arbeta så att inte tillgängligheten till båttrafiken påverkas. Här finner […]

Halt och snö!

Sand finns i låda vid båtbryggan. Märker du att bryggan är hal, tveka inte att lägg ut lite extra sand för allas säkerhet! Många gånger slår frost, underkylt regn och snö till med kort varsel och därför är det bra om vi är så många som möjligt som hjälps åt. Det finns ytterligare lådor med […]

SQSF © 2015 Frontier Theme