Styrelse

Styrelsen väljs på den ordinarie föreningsstämman och består av sju
ledamöter och fem suppleanter. Mandattiden för ledamöterna är
två år och för suppleanterna ett år.

Motioner till den årliga stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Motioner lämnas till SQSF:s ordförande.

Ordförande

PETER MATTSSON
Peter Mattson

Bageribacken 2, 131 71 Nacka
e-post, telefon: 08-717 25 55, 0703-47 38 46

Peter bor i Brf Saltsjöqvarn 1. Han är numera en glad pensionär och gift med Kerstin. Peter arbetade tidigare i trettio år som VD för bland annat Vivo- och Favörkedjorna, Melitta, Banco Bryggeriet, Sveriges Livsmedelshandlareförbund samt Sveriges Bryggerier.

Peter är ordförande i styrelsen.

OLLE NORRBYOlle Norrby
Saltsjöqvarns kaj 3, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0705-50 50 90
Olle bor i Brf Östra Saltsjön sedan 2009. Tidigare har han varit företagsledare inom brandkonsultbranchen i 25 år. Numera ägnar sig Olle åt barn, barnbarn och  den närmaste släkten. På sommaren är det båten och på vintern är det resor som gäller. Han tycker också om konst och snabba bilar.Olle är ledamot i styrelsen. Han ansvarar för GA:98, det vill säga ledningsnätet. Han är också ansvarig för brandskyddet inom området.

CLAES FOBERG

Claes FobergSaltsjöqvarns kaj 5, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 08-768 12 92, 0705-88 30 16

Claes bor i Brf Västra Saltsjön tillsammans med sin hustru. Han är ansvarig för GA:100, det vill säga mark, vägar och tunnel. Tidigare verksam i försäkringsbranschen där han var med och startade förmedlarbolaget Direkt. Claes fritidsintressen är motorsport, utförsåkning och friluftsliv.

THOMAS GUSTAFSSON
Thomas GustafssonSaltsjöqvarns kaj 31, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0702-76 38 92

Bor i Brf. Stora Kvarnen där han också är ordförande. Ingår i styrelsen för SQSF sedan 2013 och är nyckelansvarig. Sitter även i styrelsen för Svenska Kreditföreningen. www.kreditforeningen.se Har sedan 1988 sysslat med försäljning av inkasso- och finansiella tjänster.

Thomas ansvarar för GA:99 och GA:101, det vill säga sopsugen och miljöstationen. Leif Forsberg supportar Thomas i ansvaret. Thomas är också nyckelansvarig för SQSF.

HANS TORLÉN
Hans TorlenSjökvarnsbacken 12, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0705-17 09 49
Ingenjör som jobbar inom papper o cellulosaindustrin. Bor i Brf Utsikten 1 och ansvarar för frågor rörande områdets gemensamma garage, Utsikten och Inloppet, GA:91 och GA:92. Till sin hjälp med garagefrågorna har han Jan Carlberg.
ANDERS OHRBECK
Anders Ohrbeck
Västra Finnbodavägen 7 b, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0702-19 00 15
Anders bor i Brf Inloppet med sin fru Lotta. Han är
pensionär sedan 2009 men har haft en bakgrund i finans- och försäkringsbranschen. De sista tio åren var han CFO på AMF. Anders är kassör och sekreterare i styrelsen.
PETER LINDSTRÖM
Mannagrynstorget 3, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 070-309 88 67
Peter bor tillsammans med sin fru Barbro vid Mannagrynstorget sedan 9 år. Han är i huvudsak civilekonom och har varit verksam inom IT i ett flertal olika branscher men i huvudsak i försäkringsbranschen. From januari 2019 har Peter avslutat sin yrkesverksamma tid. Peter är helst ute på Nämdö i skärgården och paddlar men tiden går även åt till barn och barnbarn.
LEIF FORSBERG
Mannagrynstorget 2, 131 71 Nacka
epost , telefon: 0703-11 49 91
Leif är från Lysekil och flyttade till Göteborg för Leifcivilekonomutbildning på Handelshögskolan.
Han har bland annat varit ekonomichef på Joy Shop AB, ekonomi- och finansdirektör på Saba Trading AB och koncernadministrativ chef på Axfood AB.
Numera är Leif pensionär och bor med sin fru i Mannagrynskvarnen efter många villaår i Saltsjö-Duvnäs. Fritiden går åt för resor och sommarstället på västkusten.
BJÖRN LINDSTAF
Saltsjöqvarns Kaj 35, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 076-209 08 81
Björn bor sedan 2009 i Västra Hamnplan med Liv. Han är i grunden jurist och har under sitt yrkesverksamma liv jobbat brett inom hyresrättsbranschen. De senaste 25 åren har han varit utredare på VD-staben på Stockholmshem samt varit ledamot i SKB:s styrelse. De tre senaste åren före pensionen 2017 var han VD för Skärholmens Fastighetsägare.
Hans tid ägnas mycket åt barnbarnen, sommarstället i Småland och resor.
JAN CARLBERG
Sjökvarnsbacken 6, 131 71 Nacka
e-post , telefon:
Jan bor i Utsikten 2 tillsammans med sin fru Ingela. Är pensionär från i år 2020, har arbetat med flygmotorer på SAS/Volvo Aero, de sista 10 åren på Sandvik Coromant.
Arbetar ihop med Hans i garagefrågor. Intressen segling och motorcyklar.
JOHAN SUND
Elite Hotel Marina Tower
e-post , telefon: 070-348 36 27

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

SQSF © 2015 Frontier Theme