Styrelse

Styrelsen väljs på den ordinarie föreningsstämman och består av sju
ledamöter och fem suppleanter. Mandattiden för ledamöterna är
två år och för suppleanterna ett år.

Motioner till den årliga stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Motioner lämnas till SQSF:s ordförande.

Ordförande

PETER MATTSSON
Peter Mattson

Bageribacken 2, 131 71 Nacka
e-post, telefon: 08-717 25 55, 0703-47 38 46

Peter bor i Brf Saltsjöqvarn 1. Han är numera en glad pensionär och gift med Kerstin. Peter arbetade tidigare i trettio år som VD för bland annat Vivo- och Favörkedjorna, Melitta, Banco Bryggeriet, Sveriges Livsmedelshandlareförbund samt Sveriges Bryggerier.

Peter är ordförande i styrelsen.

KJELL-ÅKE AVERSTAD
Kjell-Åke AverstadSaltsjöqvarns kaj 35, 131 71 Nacka
e-post, telefon: 08-711 13 45, 0707-62 22 01
Kjell-Åke bor med Annette i Brf Västra Hamnplan. Han är civilingenjör och arbetar som projektchef. Fritiden används till att spela golf, vara ute i naturen, resa och umgås med sina vänner. Kjell-Åke är ledamot i styrelsen. Han ansvarar för GA:100, det vill säga mark, vägar och tunnel.Till sin hjälp har han Claes Foberg, se nedan.
OLLE NORRBYOlle Norrby
Saltsjöqvarns kaj 3, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0705-50 50 90
Olle bor i Brf Östra Saltsjön sedan 2009. Tidigare har han varit företagsledare inom brandkonsultbranchen i 25 år. Numera ägnar sig Olle åt barn, barnbarn och  den närmaste släkten. På sommaren är det båten och på vintern är det resor som gäller. Han tycker också om konst och snabba bilar.Olle är ledamot i styrelsen. Han ansvarar för GA:98, det vill säga ledningsnätet. Han är också ansvarig för brandskyddet inom området.
KJELL JACOBSSONKjell Jacobsson
Sjökvarnsbacken 6, 131 71 Nacka
e-post, telefon: 0708-90 30 50
Kjell bor i Utsikten 2. Bor också deltid i Nice.
Har jobbat mer än 25 år i It-konsultbranchen och var b.la. under tio år VD för börsföretaget Resco.
Numera ägnar han sig åt utveckling av ”appar”.

CLAES FOBERG

Claes FobergSaltsjöqvarns kaj 5, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 08-768 12 92, 0705-88 30 16

Claes bor i Brf Västra Saltsjön tillsammans med sin hustru. Han hjälper Kjell-Åke Averstad med GA:100, det vill säga mark, vägar och tunnel. Tidigare verksam i försäkringsbranschen där han var med och startade förmedlarbolaget Direkt. Claes fritidsintressen är motorsport, utförsåkning och friluftsliv.

THOMAS GUSTAFSSON
Thomas GustafssonSaltsjöqvarns kaj 31, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0702-76 38 92

Bor i Brf. Stora Kvarnen där han också är ordförande. Ingår i styrelsen för SQSF sedan 2013 och är nyckelansvarig. Sitter även i styrelsen för Svenska Kreditföreningen. www.kreditforeningen.se Har sedan 1988 sysslat med försäljning av inkasso- och finansiella tjänster.

Thomas ansvarar för GA:99 och GA:101, det vill säga sopsugen och miljöstationen. Svante Nyman supportar Thomas i ansvaret. Thomas är också nyckelansvarig för SQSF.

HANS TORLÉN
Hans TorlenSjökvarnsbacken 12, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0705-17 09 49
Ingenjör som jobbar inom papper o cellulosaindustrin. Bor i Brf Utsikten 1 och ansvarar för frågor rörande områdets gemensamma garage, Utsikten och Inloppet, GA:91 och GA:92. Till sin hjälp med garagefrågorna har han Kjell Jacobsson.
ANDERS OHRBECK
Anders Ohrbeck
Västra Finnbodavägen 7 b, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0702-19 00 15
Anders bor i Brf Inloppet med sin fru Lotta. Han är
pensionär sedan 2009 men har haft en bakgrund i finans- och försäkringsbranschen. De sista tio åren var han CFO på AMF. Anders är kassör och sekreterare i styrelsen.
PETER LINDSTRÖM
Mannagrynstorget 3, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 070-309 88 67
Peter bor tillsammans med sin fru Barbro vid Mannagrynstorget sedan 9 år. Han är i huvudsak civilekonom och har varit verksam inom IT i ett flertal olika branscher men i huvudsak i försäkringsbranschen. From januari 2019 har Peter avslutat sin yrkesverksamma tid. Peter är helst ute på Nämdö i skärgården och paddlar men tiden går även åt till barn och barnbarn.
JOHAN SUND
Elite Hotel Marina Tower
e-post , telefon: 070-348 36 27
LEIF FORSBERG
epost , telefon: 0703-11 49 91

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

SQSF © 2015 Frontier Theme