Kalender

2019 – Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder vid följande datum under våren 2019.

6 februari kl. 18.30

20 mars kl. 18.30

25 april kl. 18.30

22 maj kl. 18.30 (ordinarie föreningsstämma)

Om inget annat anges äger möten rum i föreningslokalen på Hästholmsvägen 25.

 

sqsf-heli

SQSF © 2015 Frontier Theme