Kalender

2020 – Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder vid följande datum under våren 2020.

5 februari kl. 18.30

18 mars kl. 18.30

22 april kl. 18.30

27 maj kl. 18.30 (ordinarie stämma)

Om inget annat anges äger möten rum i föreningslokalen på Hästholmsvägen 25.

 

sqsf-heli

SQSF © 2015 Frontier Theme