Föreningens andelstal

Styrelsen gör en budget för ett kommande år. Under året registreras inkomster och utgifter löpande och till årsstämman lägger styrelsen fram en resultat- och balansräkning.

Samfällighetsföreningens kostnader täcks av inbetalningar från medlemmarna. Hur kostnaderna ska fördelas bestäms av de andelstal som beslutas av stämman. För föreningen gäller följande andelstal:

 
Här hittar ni andelstalen

 

SQSF © 2015 Frontier Theme