Inför stämma

Motioner till den årliga stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Motioner lämnas till SQSF:s ordförande. Kontaktuppgift finns under flik: Om SQSF/styrelse.

Updated: 27 mars, 2018 — 11:12
SQSF © 2015 Frontier Theme