Halt och snö!

Sand finns i låda vid båtbryggan. Märker du att bryggan är hal, tveka inte att lägg ut lite extra sand för allas säkerhet! Många gånger slår frost, underkylt regn och snö till med kort varsel och därför är det bra om vi är så många som möjligt som hjälps åt. Det finns ytterligare lådor med sand utställda i området. Tveka inte heller att använd sanden i dessa och bidra med sandning på platser där behov finns. Vi är också tacksamma för alla insatser med snöskottning som gjorts av arbetsvilliga grannar i området.

 

Updated: 11 november, 2016 — 22:58
SQSF © 2015 Frontier Theme