Information om bilplatser med elstolpe

Styrelsen har jobbat fram ett underlag för att med kort varsel kunna installera och erbjuda p-platser med laddningsstation för ca 200 kr tillägg till garagehyran. Det gäller då båda garagen Inloppet och Utsikten. Vi ligger alltså i startgroparna när behov finns.

Updated: 25 april, 2016 — 11:14
SQSF © 2015 Frontier Theme